Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay – Tác giả: Gm. Cristiani

Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay – Tác giả: Gm. Cristiani

Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay – Tác giả : Gm. Cristiani

Nguyên tác: PRÉSENCE DE SATAN DANS LE MONDE MODERNE – Gm. Cristiani

Một cuốn sách nói chuyện ma quỷ! Nhưng, Có ma, có quỷ thật không? Quỷ ám, quỷ nhập như thế nào? Những chuyện bùa ngải, thư ếm là thực hay hư? Tại sao Thiên Chúa để cho ma quỷ quấy nhiễu, hành hạ con người?

Tất cả những thắc mắc trên đây đều được giải đáp, không phải bằng lý lẽ, nhưng bằng những câu truyện ly kì, kinh dị và khủng khiếp mà Đức Cha Cristiani sẽ thuật lại trong tác phẩm này.

Đây là một cuốn sách đã được tiếp đón nồng nhiệt sau những tháng ngày đằng đẵng trông mong. Một cuốn sách gây ấn tượng mạnh, hấp dẫn lạ thường, đồng thời sinh nhiều lợi ích cho bất cứ độc giả nào đã một lần đọc qua…

Mục Lục

Dẫn nhập

Chương I : Ma quỷ quấy nhiễu Thánh Gioan Maria Viannây

Chương II : Ma quỷ phá rối ở Lộ Đức (1858-1859)

Chương III : Chứng quỷ nhập

Chương IV : Antoine Gay – một trường hợp quỷ nhập rất đặc biệt

Chương V : Những trường hợp quỷ nhập ở thế kỷ 19 và 20

Chương VI : Bị quỷ nhập vì bùa ngải

Chương VII : Một vụ thư ếm vào giữa thế kỷ XX

Chương VIII : Những cảnh trừ quỷ

Chương IX : Sự hiện diện của Satan trong thế giới ngày nay

Chương X : Chủ nghĩa Satan và những trò chơi của Satan

Chương XI : Một vài trạng sư của Lucifer

Chương XII : Tâm lý của Satan

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right