Lục Mạch Thần Kiếm – Kim Dung

Lục Mạch Thần Kiếm – Kim Dung

Lục Mạch Thần Kiếm – Kim Dung

Lục mạch thần kiếm là tên một loại tuyệt kỹ võ thuật xuất hiện trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Theo đó, đây là một trong hai tuyệt kỹ của nước Đoàn Gia nước Đại Lý: Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch thần kiếm.

Nhất Dương Chỉ là bộ chỉ pháp được truyền dạy trong hoàng tộc Đại Lý, còn Lục Mạch thần kiếm thì chỉ có những đệ tử của Thiên Long Tự mới được truyền dạy (nhiều vị vua và hoàng tộc Đại Lý khi về già tu hành tại chùa này).

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right