Luật Thương Mại

Luật Thương Mại

Luật Thương Mại

Giới thiệu bạn đọc cuốn ebook “Luật Thương Mại“:

Ngày 14/6/2005, Quốc hội ban hành Luật Thương mại số 36/2005/QH11, áp dụng đối với các cá nhân hoạt động thường xuyên, độc lập; Các thương nhân hoạt động thương mại; Các tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan tới thương mại.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right