Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại (1917 – 1995) – Nguyễn Anh Thái

Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại (1917 – 1995) – Nguyễn Anh Thái

Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại trình bày những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại với 2 mốc thời gian quan trọng, đó là: Từ 1917 – 1945 và 1945 – 1995.

Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại (1917 – 1995) – Nguyễn Anh Thái

Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại, đặc biệt là giai đoạn từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, hết sức phức tạp; có nhiều sự kiện vẫn còn đang tiếp diễn và những hệ quả, ý nghĩa của nó vẫn chưa thể đoán định rõ ràng, chính xác, chưa kể cách nhận định, đánh giá lịch sử cũng rất khác nhau, thậm chí trái ngược nhau.

Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình này để cùng tìm hiểu những vấn đề đó.

Cuốn sách gồm 2 phần chính :

Phần một gồm tám chương, nội dung khái quát về lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 – 1945. Bắt đầu từ cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917 đến Chiến tranh thế giới thứ hai.
Phần hai gồm 10 chương còn lại, bao gồm những hiểu biết về lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 – 1995. Quan hệ quốc tế từ 1945, Liên xô và các nước Đông Âu, Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế (1945 – 1995).

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right