Lịch Sử Kỹ Nữ – Từ Quân, Dương Hải

Lịch Sử Kỹ Nữ – Từ Quân, Dương Hải

Lịch Sử Kỹ Nữ – Từ Quân, Dương Hải

Nghề kỹ nữ, gái thanh lâu là một hiện thực mặt trái, một chỉ báo não lòng về hiện trạng cơ hàn và khuynh hướng suy thoái của xã hội. Trong sự phân hóa xã hội không thể tránh khỏi bắt nguồn từ việc chuyển qua kinh tế thị trường và mở cửa hiện nay, Việt Nam cũng đang đứng trước thực trạng nhức nhối này. Nhưng khác với nhiều quốc gia, pháp luật Việt Nam không thừa nhận hoạt động mại dâm mua bán thân xác và chà đạp nhận phẩm của con người bất kể dưới hình thức nào, nên hiện tượng mại dâm ở Việt Nam hiện nay mang trong nó những vấn đề về kinh tế, văn hóa – lối sống cũng như quản lý xã hội cần được quan tâm tìm hiểu.

Nhìn từ phương diện kinh tế, mại dâm là một hoạt động dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu tình dục của con người. Xã hội luôn luôn có một bộ phận nhu cầu tình dục không được đáp ứng trong gia đình và bằng gia đình, và bất kể nhu cầu ấy có chính đáng tức phù hợp với luân lý và pháp luật hay không thi nó vẫn là một nhu cầu có thật, nên để giải quyết nhu cầu này một cách “lương thiện”, nhiều người cả đàn ông lẫn đàn bà phải bỏ tiền ra để mua sự đáp ứng từ các dịch vụ mại dâm. Chính nhu cầu tự nhiên này đã khiến nghề mại dâm có một sức sống bệnh hoạn nhưng dai dẳng, bằng chứng là nó đã tồn tại nhiều ngàn năm nay và thâm nhập vào nhiều hoạt động dịch vụ khác như bán bịa, bán café, cắt tóc, massage. Bên cạnh đó, cần nhấn mạnh rằng khác với mọi động vật mà hoạt động tình dục chỉ nhằm chức năng duy trì giống nòi, hoạt động tình dục của con người mang tính giải trí nhiều hơn tinh thiết yếu, nên nhu cầu tình dục của con người cũng phát triển theo với sự tăng trưởng về kinh tế và mức sống cũng như không lạ gì mà trong thực tế chuyện mua dâm thường chỉ là khâu Z trong quy trình truy hoan của một số kẻ có tiền …

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right