Lịch Sử Chính Sách Khoa Học Và Công Nghệ Nhật Bản

Lịch Sử Chính Sách Khoa Học Và Công Nghệ Nhật Bản

Lịch Sử Chính Sách Khoa Học Và Công Nghệ Nhật Bản

Nhật Bản đã đạt được những kì tích trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đó là kết quả của sự hợp tác giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, và Chính phủ. Để xây dựng viễn cảnh mới cho khoa học và công nghệ và tạo cơ sở cho các chính sách tương lai, lịch sử phát triển chính sách khoa học và công nghệ Nhật Bản đã được xem xét, phân tích và đánh giá toàn diện như một bộ phận cấu thành của lịch sử.

Sách có các nội dung sau: Cơ sở phát triển khoa học và công nghệ Nhật Bản; Trình tự phát triển chính sách Khoa học và Công nghệ thời kỳ hậu chiến; Mô tả chi tiết chính sách Khoa học và Công nghệ; Lĩnh sử phát triển các lĩnh vực Khoa học và Công nghệ chủ chốt…

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right