Hán Việt Từ Điển Giản Yếu – PDF

Hán Việt Từ Điển Giản Yếu – PDF

Hán Việt Từ Điển Giản Yếu – PDF

Hán – Việt Từ Điển Giản Yếu – Đào Duy Anh. Cuốn sách Hán – Việt Từ Điển Giản Yếu do Đào Duy Anh biên soạn giúp bạn sử dụng chúng một cách nhanh chóng và dễ dàng để tra cứu học tiếng Trung tốt hơn.

“… hiện Quốc văn ta không có cái gì làm tiêu chuẩn và căn cứ, cho nên nghiên cứu rất khó, mà khó nhất lại là những chữ những lời mượn trong Hán tự, ý nghĩa rất hồn hàm phức tạp, không thể theo thói quen mà hiểu rõ như phần nhiều các chữ, các lời nôm na. Bỉ nhân nghĩ rằng trong khi còn đợi lâu mới có bộ từ điển hoàn toàn, gồm tất cả những chữ những lời dùng trong Quốc văn vô luận là vốn của nước ta hay là mượn của Tàu, của Tây thì cần có ngay một bộ sách sư tập tất cả, hoặc phần nhiều những chữ những lời ta đã mượn trong Hán văn là bộ phận khó nhất của Quốc văn. Bỉ nhân đem bộ sách này cống hiến cho đồng bào, chỉ hy vọng có thể giúp cho sự nhu yếu hiện thời của học giới ta một phần trong muôn phần vậy.”

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right