Giáo trình Nhập môn trí tuệ nhân tạo – pdf

Giáo trình Nhập môn trí tuệ nhân tạo – pdf

Nhập môn trí tuệ nhân tạo – Từ Minh Phương – pdf

Sách được biên soạn chủ yếu cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Tin học đặc biệt là Khoa học máy tính làm tài liệu tham khảo. Sách vẫn sử dụng tốt cho những Kỹ sư Tự động hóa, Điện tử viễn thông, Cơ điện tử, Cơ khí…

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right