Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính – Nguyễn Trung Đồng – PDF

Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính – Nguyễn Trung Đồng – PDF

Giáo trình kiến trúc máy tính – Nguyễn Trung Đồng – PDF

Cuốn sách Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính – Nguyễn Trung Đồng – PDF biên soạn là tài liệu học tập dành cho sinh viên. Giáo trình gồm 8 chương trình bày các vấn đề chung nhất, các thành phần cơ bản nhất cấu thành nên máy tính.

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right