Giáo Trình Chiết Tự Chữ Hán – PDF

Giáo Trình Chiết Tự Chữ Hán – PDF

Giáo Trình Chiết Tự Chữ Hán – PDF

Cuốn sách “Giáo trình Chiết tự chữ Hán” cung cấp cho bạn đọc cách thức để nhớ lâu chữ Hán và học viết chữ Hán một cách nhanh chóng và dễ dàng thông qua việc sử dụng phương pháp chiết tự.

Như chúng ta đã biết, ở chữ Hán luôn có sự kết hợp nổi bật của ba mặt: hình – âm – nghĩa. Và chiết tự trong những chữ Hán đã phát huy đặc điểm cấu trúc ba mặt này để tạo nên nét riêng độc đáo so với chiết tự ở những hệ thống văn tự khác. Chiết tự trong chữ Hán không chỉ chiết về mặt hình thể chữ mà còn liên hệ với cả phương diện âm và nghĩa.

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right