Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật – Trần Hạnh Nhi – pdf

Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật – Trần Hạnh Nhi – pdf

Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật – Trần Hạnh Nhi – pdf

Cuốn sách “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật“do tác giả Trần Hạnh Nhi – Dương Anh Đức Trường đại học công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TP. HCM biên soạn là giáo trình chính yếu của chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Sách gồm 4 chương:

– Chương 1: Tổng quan về giải thuật và cấu trúc dữ liệu

– Chương 2: Tìm kiến và sắp xếp

– Chương 3: Cấu trúc dữ liệu động

– Chương 4: Cấu trúc cây

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right