Download Trọn Bộ Từ Vựng Ielts Speaking Band 7.0+ Theo Chủ Đề

Download Trọn Bộ Từ Vựng Ielts Speaking Band 7.0+ Theo Chủ Đề

Xin chào các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong một ấn phẩm mới toanh mang tên ‘TRỌN BỘ TỪ VỰNG IELTS SPEAKING BAND 7.0+  THEO CHỦ ĐỀ’ của IELTS Fighter!

Download Trọn Bộ Từ Vựng Ielts Speaking Band 7.0+ Theo Chủ Đề

I. EDUCATION.

 • MAJOR (Ngành học)
 • PEOPLE (Con người)

II. CELEBRITIES

 • FAME (Hào quang)
 • CELEBRITIES’ IMPACT ON THE SOCIETY (Ảnh hưởng của người nổi tiếng với xã hội)

III. MEDIA.

 • ADVERTISING (Quảng cáo).
 • SOCIAL NETWORK (Mạng xã hội).

IV. ENTERTAINMENT.

 • LEISURE ACTIVITIES (Các hoạt động trong giờ giải lao).
 • SPORT (Thể thao).

V. FASHION.

 • A STYLISH PERSON (Một người ăn mặc phong cách).
 • ACCESSORIES (Phụ kiện).

VI. INVENTION.

 • INVENTORS (Nhà phát minh).
 • INVENTIONS (Các phát minh).

VII. HISTORY.

 1. HISTORICAL EVENTS (Sự kiện lịch sử).
 2. HISTORICAL FIGURES (Nhân vật lịch sử).

VIII. NATURE.

 • WEATHER (Thời tiết).
 • NATURAL DISASTERS (Thảm họa thiên nhiên).

IX. MARRIAGE AND FAMILY.

 • MARRIAGE (Hôn nhân)
 • FAMILY (Gia đình)

X. TRAVEL.

 • TRANSPORT (Giao thông).
 • VACATION (Kỳ nghỉ).

XI. MONEY.

 • SHOPPING HABITS (Thói quen mua sắm).
 • MONEY MANAGEMENT (Quản lý tiền bạc)

XII. TECHNOLOGY.

 • ROBOTS (Rô-bốt).
 • INTERNET (Không gian mạng)

XIII. OUTFIT.

 • CLOTHES (Quần áo).
 • JEWELRY (Trang sức).

XIV. LIFESTYLE.

 • HEALTH (Sức khỏe).
 • ART (Nghệ thuật).

XV. EMOTION.

 • HAPPINESS (Niềm vui)
 •  TRESS (Áp lực)

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

CLICK LINK DOWNLOAD AUDIO TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right