Đi sâu nghiên cứu về trang bị điện tự động hóa điều khiển hệ thống băng tải

Đi sâu nghiên cứu về trang bị điện tự động hóa điều khiển hệ thống băng tải

Đồ Án: Đi sâu nghiên cứu về trang bị điện tự động hóa điều khiển hệ thống băng tải

Giới thiệu đồ án tốt nghiệp “Đi sâu nghiên cứu về trang bị điện tự động hóa điều khiển hệ thống băng tải“:

Ngày nay cùng với sự công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, nhiều ngành công nghiệp phục vụ quá trình công nghiệp phát triển của đất nước. Như khai thác khoáng sản vận chuyển vật liệu trong các bến cảng trong các nhà máy. Băng tải dùng để vận chuyển các vật liệu rời, nhờ những ưu điểm là có khả năng vận chuyển hàng hóa đi xa, làm việc êm, năng suất cao và tiêu hao năng lượng không lớn lắm. Chính nhờ những ưu điểm đó mà băng tải được ứng dụng rộng rãi trong nhiều các lĩnh vực sản xuất như khai thác hầm mỏ, chế biến thực phẩm, vận chuyển hàng hóa, ứng dụng trong các bến cảng…

Nhận thấy tầm quan trọng của băng tải trong các ngành công nghiệp và đây là một hệ thống cần có sự cải tiến và thiết kế mới, nhất là trong lĩnh vực trang bị điện và truyền động điện đóng góp vai trò nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Vì vậy các hệ thống truyền động điện luôn luôn được quan tâm nghiên cứu để nâng cao nâng cao năng suất chất lượng để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa cao. Đề tài của của em chủ yếu là đi sâu nghiên cứu về trang bị điện tựđộng hóa điều khiển hệ thống băng tải.

Đề tài của em được  trình bày gồm 3 chương :

Chương 1: Tổng quan về công nghệ băng tải.

Chương 2: Các phần tử sử dụng trong thiết kế băng tải phân loại sản phẩm

Chương 3: Thiết kế và thi công hệ thống băng tải.

Trong quá trình nhận đề tài với sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ tận tình của Th.S Nguyễn Trọng Thắng, em đã hoàn tất xong cuốn đồ án này. Tuy nhiên do thời gian có hạn và kinh nghiệm bản thân nên bản đồ án này không tránh được những sai sót, em rất mong được sự đóng góp ý kiến chỉ bảo của các thầy cô và các bạn.

Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Điện của trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng đã tạo điều kiện và giúp đỡ tận tình để em hoàn thành cuốn đồ án này.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right