DB AppMaker 4 – Tạo Ứng dụng Android và iOS từ Cơ sở dữ liệu

DB AppMaker 4 – Tạo Ứng dụng Android và iOS từ Cơ sở dữ liệu

DB AppMaker 4 – Tạo Ứng dụng Android và iOS từ Cơ sở dữ liệu

DB AppMaker là một công cụ tự động hóa mạnh mẽ có thể tạo các ứng dụng di động Android và iOS một cách nhanh chóng từ MySQLPostgreSQLSQLiteMicrosoft SQL ServerMicrosoft SQL Server và Oraclecơ sở dữ liệu. Nó giúp bạn xây dựng các ứng dụng dành cho thiết bị di động có cảm giác nguyên bản bằng cách sử dụng các công nghệ web như HTML, CSS và JavaScript.

DB AppMaker 4 - Tạo Ứng dụng Android và iOS từ Cơ sở dữ liệu

DB AppMaker có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian phát triển bằng cách tạo các tập lệnh cho một ứng dụng trong vài giây, với việc người dùng ứng dụng có thể liệt kê, xem, thêm, chỉnh sửa và xóa các bản ghi cơ sở dữ liệu trên máy chủ của bạn. Các tập lệnh được tạo có khả năng tùy chỉnh cao và có thể được mở trong các công cụ của riêng bạn để phát triển thêm. DB AppMaker cũng có thể xuất ứng dụng của bạn ở chế độ phát hành (yêu cầu công cụ SDK Android) dưới dạng tệp .aab hoặc .apk để xuất bản lên Google Play.

Các tính năng nỗi trội của bộ công cụ DB AppMaker 4:

  • Hỗ trợ MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle và SQLite.
  • Phát triển ứng dụng Android và iOS
  • Đơn giản và dể sử dụng
  • Ứng dụng có thể tùy chỉnh
  • Xuất bản lên nền tảng thiết bị di động
  • Kiểm tra trên trình duyệt hoặc trên thiết bị di động
  • Nó bao gồm menu sự kiện và nhiều hơn nữa
Click Download Full Khóa Học Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right