Công Nghệ DVB-H Và Truyền Hình Di Động: Đồ Án Tốt Nghiệp

Công Nghệ DVB-H Và Truyền Hình Di Động: Đồ Án Tốt Nghiệp

Công Nghệ DVB-H Và Truyền Hình Di Động: Đồ Án Tốt Nghiệp

Giới thiệu đồ án tốt nghiệp “Công nghệ DVB-H và truyền hình di động“:

Ngành truyền hình có vai trò to lớn trong việc truyền đường lối, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, quảng bá các thông tin về kinh tế, chính trị, khoa học giáo dục, văn hóa xã hội và thông tin dịch vụ cho mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Ngày nay với sự hội tụ về công nghệ, truyền hình đang trở thành một phương tiện truyền thông đại chúng quan trọng trong các xã hội phát triển, dần trở thành một ngành công nghiệp giải trí và dịch vụ siêu lợi nhuận.

Đặcbiệt là đối với truyền hình di động đang là một trong những hướng phát triển thuhút được sự quan tâm của nhiều nước trên thế giới. Dịch vụ truyền hình di động là một dịch vụ hội tụ giữa truyền hình và di động, dịch vụ này mở ra nhiều cơ hội lợi nhuận mới cho các nhà khai thác quảng bá, khai thác di động, các nhà cung cấp nội dung và cả những nhà kinh doanh thương mại điện tử.

Hiện nay một số nhà khai thác ở Việt Nam đang thử nghiệm vài dịch vụ truyền hình di động như công nghệ truyền hình di động T-DMB của Hàn Quốc đang được đài truyền hình Việt Nam thử nghiệm. Tổng công ty VTC cũng đang thử nghiệm dịch vụ truyền hình di động số bằng công nghệ DVB-H v.v.

Trước tình hình đó, việc nghiên cứu tìm hiểu nắm bắt công nghệ là vấn đề bức xúc và cần thiết, em đã thực hiện đồ án tốt nghiệp về “Công nghệ DVB-H và truyền hình di động”.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY

Related Post

leaf-right
leaf-right