900 Câu Giao Tiếp Thương Mại Hoa – Việt – PDF

900 Câu Giao Tiếp Thương Mại Hoa – Việt – PDF

900 Câu Giao Tiếp Thương Mại Hoa – Việt – PDF

Cuốn sách “900 Câu Giao Tiếp Thương Mại Hoa – Việt” được biên soạn nhằm giúp độc giả có thể nâng cao năng lực giao tiếp thương mại bằng tiếng Hoa trong thời gian ngắn nhất. Với những câu nói phổ thông mang tính thực dụng, dễ học dễ hiểu được chắt lọc từ thực tế kinh doanh thương mại, sẽ giúp các bạn dễ dàng sử dụng trong giao tiếp thương mại, cũng như trong hoạt động kinh doanh buôn bán với người Hoa.

Related Post

leaf-right
leaf-right