500 Từ Đa Âm Tiếng Hoa Thường Gặp – PDF

500 Từ Đa Âm Tiếng Hoa Thường Gặp – PDF

500 Từ Đa Âm Tiếng Hoa Thường Gặp – PDF

Cuốn sách “500 Từ Đa Âm Tiếng Hoa Thường Gặp” do Gia Linh biên soạn, tuyển tập những từ điển hình và có tần số xuất hiện cao nhất trong quá trình học tập cũng như trong cuộc sống.

Cùng một từ nhưng cách đọc khác nhau sẽ có nghĩa khác nhau, cuốn sách phân tích 500 từ đa âm thường gặp nhất trong học tập cũng như thực tế sử dụng. Các từ đa âm hay nhầm này được chúng tôi phân loại một cách khoa học, trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, phần bài tập thực dụng, từ đó giúp bạn nắm vững kiến thức và học tốt hơn.

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right