400 Từ Vựng Cần Biết Cho TOEFL – PDF Download

400 Từ Vựng Cần Biết Cho TOEFL – PDF Download

400 Từ Vựng Cần Biết Cho TOEFL – PDF Download

400 Từ Vựng Cần Biết Cho TOEFL được biên soạn nhằm mục đích giúp các thí sinh rèn luyện vốn từ vựng thiếu yếu và cách làm nhanh các bài tập để đạt được số điểm tối đa trong kỳ thi Toefl của mình. Sách cũng có tính ứng dụng cao trong việc tự học tiếng Anh của các học viên trong các lớp học về TOEFL.

Sách gồm 8 phần, được phân chia theo từ chủ đề cụ thể về thiên nhiên, khoa học, xã hội, chính trị, văn hóa…

Mỗi phần được bố cục thành các bài học dễ hiểu, bắt đầu là một danh sách liệt kê 10 từ vựng mà bạn sẽ học trong bài.

Tiếp sau đó là định nghĩa của từng từ vựng và các ví dụ chỉ rõ cách dùng từ đó. Đặc biệt ở phần này có nhiều mẹo nhỏ giải thích thêm về cách dùng từ và các từ loại liên quan.

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right