2500 Câu Giao Tiếp Hoa Việt – Thu Hằng – PDF

2500 Câu Giao Tiếp Hoa Việt – Thu Hằng – PDF

2500 Câu Giao Tiếp Hoa Việt – Thu Hằng – PDF

Cuốn sách 2500 Câu Giao Tiếp Hoa Việt do Thu Hằng biên soạn nhằm giúp các bạn đọc nâng cao năng lực giao tiếp bằng tiếng Hoa trong thời gian ngắn nhất. Với hàng ngàn câu nói phổ thông, thực dụng dễ học, dễ học dễ hiểu được chắt lọc từ thực tế cuộc sống sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng tiếng Hoa trong giao tiếp hàng ngày, cũng như các hoạt động khác trong cuộc sống.

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right