19 quyển sách về Linux bằng tiếng Việt – PDF

19 quyển sách về Linux bằng tiếng Việt – PDF

19 quyển sách về Linux bằng tiếng Việt – PDF

Chia sẻ bộ sách gồm: “19 quyển sách về Linux bằng tiếng Việt” được tổng hợp và biên soạn theo các chủ đề giúp các bạn làm quen tới hệ điều hành Linux, từ việc cài đặt cho đến sử dụng các câu lệnh nâng cao và làm chủ hệ điều hành linux.

1. Xóa mù Linux

2. Tự học sử dụng Linux

3. Bảo mật hệ điều hành Linux

4. Cách viết shell trong Linux

5. Sổ tay Ubuntu 6.06.1

6.Những câu hỏi thường gặp về Linux

7.Kiến trúc Unix và Linux

8.Kiến thức cơ bản về Slackware Linux

9.Hướng dẫn cài đặt Fedora Core 4.0

10.Giáo trình hệ điều hành Unix

11.Cơ bản về Linux Shell Script

12.Cơ bản về chứng chỉ LPI

13.Cách cài đặt Redhat Linux 8.0

14.Cách cài đặt Redhat 5

15.Các bài thực hành trong Linux

16.Cài đặt ứng dụng từ mã nguồn trong Linux

17.Biên dịch nhân của Linux

18.Ảnh hưởng của hệ điều hành Linux

19.Giáo trình quản trị Linux

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right