11 điều cần biết khi thuê dịch vụ kiểm thử Pentest – PDF

11 điều cần biết khi thuê dịch vụ kiểm thử Pentest – PDF

11 điều cần biết khi thuê dịch vụ kiểm thử Pentest – PDF

Pentest (Kiểm thử xâm nhập) là một phần quan trọng trong việc củng cố và duy trì an ninh mạng của mỗi doanh nghiệp. Bằng cách “hack vào một hệ thống”, các chuyên gia kiểm thử (pentester) có thể vá những lỗ hổng bảo mật và đảm bảo toàn bộ hệ thống bao gồm mạng, ứng dụng, dữ liệu không bị tin tặc truy cập trái phép. Nhưng việc tìm kiếm một dịch vụ Pentest tốt và ứng viên chất lượng lại không hề đơn giản đối với doanh nghiệp.

Mục lục :

1. Trình độ chuyên môn của Pentester 04

2. Kinh nghiệm thực tế 05

3. Am hiểu về công cụ 06

4. Kinh nghiệm quản trị hệ thống và phát triển ứng dụng 07

5. Tham khảo cộng đồng chuyên gia 08

6. Uy tín của chuyên gia kiểm thử 10

7. Hãy thuê một hacker say mê công việc 12

8. Tính sáng tạo trong kiểm thử 13

9. Khả năng giao tiếp 13

10. Không ngại thảo luận với Pentesters 15

11. Pentest không đồng nghĩa với “an toàn tuyệt đối” 16

Click Download Ebook Tại Đây

Related Post

leaf-right
leaf-right