100 Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Pháp Các Cấp THCS – THPT

100 Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Pháp Các Cấp THCS – THPT

100 Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Pháp Các Cấp THCS – THPT

Để giúp các em có bộ đề hay để luyện thi học sinh giỏi môn tiếng pháp, Taisachdientu.com gửi tới em bộ 100 đề thi học sinh giỏi tiếng pháp các cấp THCS – THPT (cấp tỉnh và quốc gia) nhữ năm gần đây, để giúp cho các học sinh yêu tiếng Pháp, đặc biệt là các bạn đang có dự định th học sinh giỏi tiếng Pháp có thêm nguồn tư liệu ôn thi cần thiết để sẵn sàng tự tin chinh chiến trong các cuộc thi học sinh giỏi tiếng Pháp sắp tới.

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG PHÁP CẤP TỈNH

Cấp THCS:

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp THCS (Có đáp án) số 1

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp THCS (Có đáp án) số 2

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp THCS (Có đáp án) số 3

Cấp THPT:

Lớp 10

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 10 (Có đáp án) số 1

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 10 (Có đáp án) số 2

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 10 (Có đáp án) số 3

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 10 (Có đáp án) số 4

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 10 (Có đáp án) số 5

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 10 (Có đáp án) số 6

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 10 (Có đáp án) số 7

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 10 (Có đáp án) số 8

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 10 (Có đáp án) số 9

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 10 (Có đáp án) số 10

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 10 (Có đáp án) số 11

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 10 (Có đáp án) số 12

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 10 (Có đáp án) số 13

Lớp 11

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 11 (Có đáp án) số 1

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 11 (Có đáp án) số 2

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 11 (Có đáp án) số 3

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 11 (Có đáp án) số 4

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 11 (Có đáp án) số 5

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 11 (Có đáp án) số 6

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 11 (Có đáp án) số 7

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 11 (Có đáp án) số 8

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 11 (Có đáp án) số 9

Lớp 12

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 12 (Có đáp án) số 1

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 12 (Có đáp án) số 2

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 12 (Có đáp án) số 3

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp lớp 12 (Có đáp án) số 4

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG PHÁP CẤP QUỐC GIA

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp cấp Quốc Gia (Có đáp án) số 1

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp cấp Quốc Gia (Có đáp án) số 2

Mẫu đề thi HSG tiếng Pháp cấp Quốc Gia (Có đáp án) số 3

THAM KHẢO THÊM:

Đề thi tốt nghiệp môn tiếng pháp năm 2021

> Đề tham khảo năm 2021

> Đáp án và hướng dẫn làm bài chi tiết tại đây

> Đề thi thử năm 2021 (có đáp án)

Đề thi tốt nghiệp môn tiếng pháp năm 2020

> Đề thi tham khảo năm 2020

> Đáp án và hướng dẫn làm bài chi tiết tại đây

> Đề thi tham khảo năm 2020 lần 2

Đề thi tốt nghiệp môn tiếng pháp năm 2019

> Đề thi tham khảo năm 2019

Đề thi tốt nghiệp môn tiếng pháp năm 2018

> Đề mã 902

> Đề mã 903

> Đề mã 904

> Đề mã 905

> Đề mã 906

> Đề mã 907

> Đề mã 910

> Đề mã 911

> Đề mã 912

> Đề mã 913

> Đề mã 915

> Đề mã 916

> Đề mã 917

> Đề mã 918

> Đề mã 919

> Đề mã 920

> Đề mã 921

> Đề mã 922

> Đề mã 923

> Đề mã 924

> Đáp án đề thi tiếng Pháp tốt nghiệp THPT năm 2018

Đề thi tốt nghiệp môn tiếng pháp năm 2017

> Đề mã 901

> Đề mã 902

> Đề mã 903

> Đề mã 904

> Đề mã 908

> Đề mã 909

> Đề mã 910

> Đề mã 911

> Đề mã 912

> Đề mã 913

> Đề mã 914

> Đề mã 915

> Đề mã 916

> Đề mã 917

> Đề mã 918

> Đề mã 919

> Đề mã 920

> Đề mã 921

> Đáp án đề thi tiếng Pháp tốt nghiệp THPT năm 2017

Đề thi tốt nghiệp môn tiếng Pháp năm 2016

> Đề mã 153

> Đáp án đề thi tiếng Pháp tốt nghiệp THPT năm 2016

Đề thi tốt nghiệp môn tiếng Pháp năm 2015

> Đề mã 259

> Đáp án đề thi tiếng Pháp tốt nghiệp THPT năm 2015

Related Post

leaf-right
leaf-right