Ni Phạm

Một blogger về online marketing,kiếm tiền online thích chia sẻ những gì mình biết, học và trải nghiệm. Tôi không phải là chuyên gia, kiến thức tôi chia sẽ không phải là hay nhất nhưng những cái tôi chia sẽ tôi tin rằng sẽ có 1 ai đó cần.
22 articles